ఈ ఉల్లాసమైన వీడియో ‘కాంట్ ఈవెన్’ అని చెప్పే ప్రాథమిక తెల్ల అమ్మాయిలను సరదాగా చేస్తుంది

స్క్రీన్ షాట్ 2014-08-21 ఉదయం 10.22.01 వద్ద

సామ్ టాబోర్ హాస్య మెదడు I Can’t Even… వీడియో వెనుక వంటి తెలివితక్కువ విషయాలు చెప్పే ప్రాథమిక కోడిపిల్లలను ఎగతాళి చేయడంనేను… నేను అక్షరాలా… నాకు ఇష్టం….చేయలేరుకూడా. # డైయింగ్. అతను మరో తెల్ల అమ్మాయి యాస పదాన్ని ఎగతాళి చేసే కొత్త వీడియోతో తిరిగి వచ్చాడు: perfs.

మీరు స్టార్‌బక్స్ మరియు యోగా ప్యాంటు కంటే ఎక్కువ పరిపూర్ణులు. ప్రాథమిక తెలుపు అమ్మాయి నుండి వస్తున్నది, ఇది చాలా పరిపూర్ణమైనది.